cảnh báo mai lạnh dưới n°C qua email hoặc tin nhắn Facebook by Cắp Trong Vườn Bắp

cảnh báo nếu thời tiết ngày mai lạnh dưới t°C by Cắp Trong Vườn Bắp nhập email hoặc thay phần http//ifttt.com/email bằng email facebook email fb có thể tìm trong cài đặt fb cá nhân

by trisanghy

2 Users Enabled This Applet 2
works with
  • Email
How it works

Applet version ID 141518