Pravidelná denná/týždenná aktivita v určenú hod ako karta v Trelle na vybranej nástenke a liste