از نوشته چند خط آگاهم کن

برای استفاده از این دستور کافیه برنامه ifttt رو نصب کنید.

by ghodsizadeh

Install 1
works with
  • Notifications

Applet version ID 222660