Semcon Timez - Veckorad

Detta recept lägger, var söndag klockan 11:45 på kvällen, till en rad med Veckonummer "Vecka XX" i kalkylbladet "Arbetstider Semcon" som genereras av recept "Semcon Timez - iOS/Android". Detta så att tiderna i kalkylbladet hålls samman veckovis och så att summeringarna blir korrekta.

by rikardkjell

3 Users Enabled This Applet 3
works with
  • Date & Time

Applet version ID 239634