Delicious to Diigo

IFTTT-WHEEL: Delicious to Diigo

by richardajuarez

Install 1
works with
  • Diigo

Applet version ID 272782