Delicious to Diigo

IFTTT-WHEEL: Delicious to Diigo

by richardajuarez

1 Users Enabled This Applet 1
works with
  • Diigo

Applet version ID 272782