روزانه یک مقاله اتفاقی از ویکی پدیا برای یادگیری در پاکت ذخیره کن

برای افزایش اطلاعات عمومی هر روز مقاله ای به صورت اتفاقی از میان مقالات علمی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی و... ویکی پدیا در برنامه پاکت ذخیره میشود تا آنرا بخوانید

by insomniac95

This Applet uses the following services:

4 Users Enabled This Applet 4
works with
  • Date & Time

Applet version ID 274305