Autopublish FB to WP

Används för att publicera FB inlägg till WP

by getingesf

Install 2
works with
  • WordPress

Applet version ID 280190