ती आणि मी...

आपले मत योग्य शब्दात मांडण्याचा प्रयत्न करा. एकमेकांत संवाद करा, अनावश्यक गोष्टिंवर वाद घालु नये.

by umeshsurwade30

This Applet uses the following services:

Install 1
works with
  • Facebook

Applet version ID 421823