Φωτογραφίες από την Παλιά Αθήνα

Η Αθήνα μέσα από σπάνιες φωτογραφίες. Σκοπός είναι η συγκέντρωση υλικού για την ανάδειξη της κληρονομιάς της Αθήνας στο πέρασμα των χρόνων.

by yiorkg

2 Users Enabled This Applet 2
works with
  • Pinterest
How it works

Applet version ID 459677