Team #SocialBros postningsflow från Everyday-appen till Flickr och sen till en Twitterpostning med U