Sellektör dili çok zengin bir dildir, hele İstanbul şivesi bambaşkadır, Mors kodu gibi kısa ve uzun

by orclar

Install 1

Applet version ID 65573