Maker

ktomoya

チノちゃんのお姉ちゃんになりたい人生だったソフトウェアエンジニア。お酒駆動開発。
Visit on Twitter

ktomoya’s Applets