Maker

racecar1

נולדתי בצפון. זאת אומרת צפונית לכאן. ההורים שלי היו אלה שאמרו עליהם שעשו עבודה טובה. אני עדיין מחפש אותה ואת המקום שאפשר לקרוא לו הבית. למען הסר ספק - כל האמור, מייצג אמירה הומוריסטית וצינית על ארצנו המתפוררת. אין להתייחס לדברים אחרת. כמו כן - על הסטאטוסים חל חוק זכויות יוצרים, ועל כן, אסור לכם להעביר או לשכפל אותם.
Visit on Facebook

racecar1’s Applets