andreas39

Joined August 2015

Bevakar och försöker ta debatten på rätt sätt. Låter alltid alla komma till tals.
Visit on Twitter

andreas39’s Applets