racecar1

Joined May 2017

נולדתי בצפון. זאת אומרת צפונית לכאן. ההורים שלי היו אלה שאמרו עליהם שעשו עבודה טובה. אני עדיין מחפש אותה ואת המקום שאפשר לקרוא לו הבית. למען הסר ספק - כל האמור, מייצג אמירה הומוריסטית וצינית על ארצנו המתפוררת. אין להתייחס לדברים אחרת. כמו כן - על הסטאטוסים חל חוק זכויות יוצרים, ועל כן, אסור לכם להעביר או לשכפל אותם.
Visit on Facebook

racecar1’s Applets