Alexa trigger lifx warm white

alexa turns on lifx warm white

by curtisjake

Install 10
works with
  • LIFX