Мэссэжээр цаг агаарын мэдээ авах

Тухайн өдрийн цаг агаарын мэдээг Weather Underground сувгаас өглөө болгоны 5 цагт Фэйсбүүк мэссэжээр авах боломжтой.

by gereltuya

works with
  • Weather Underground
How it works