faterson

Joined December 2014

It's imperative to live according to piecharts; march in the rhythm of satellites; guide yourself with an electric fat-gauge; organize yourself with cocorico software; and rein yourself in with pig software. :o Treba žiť podľa koláčových grafov; pochodovať v satelitnom rytme; riadiť sa elektrickým sádlomerom; organizovať sa kikiríkavým softvérom; a kontrolovať sa prasačím softvérom. :o Explanatory Notes/Vysvetlivky: ATracker; RunKeeper; Withings Body Scale; Toodledo; PocketMoney.
Visit on Facebook

faterson’s Applets