آسـتّـغ ـفر الله و آتـوب آلـيه..سـبّـح ـآن الله و بـح ـمٌده ..لـآ حـّول و لـآ قـوةٍ آلـآ بآ الله

آسـتّـغ ـفر الله و آتـوب آلـيه..سـبّـح ـآن الله و بـح ـمٌده ..لـآ حـّول و لـآ قـوةٍ آلـآ بآ الله

by ms1hnan

Learn more

This Applet uses the following services:

2 Users Enabled This Applet 2
works with
  • Date & Time

Applet version ID 182427