quangbisu

Joined June 2014

Ngáo, ngơ, ngu và ảo tưởng sức mạnh :)))
Visit on Facebook

quangbisu’s Applets