Trello Card assigned to me. Telegram Send message.

اگر در ترلو وظیفه ای به من محول شد در تلگرام به من پیام بده!

2
Connect

زمانی که در هر کدام از بورد های ترلو وظیفه ای به شما محول می شود، شما یک پیام از ربات زیر دریافت می کنید! @IFTTT